Płyta OSB (ang. Oriented Strand Board) - drewnopochodna, trójwarstwowa płyta wykorzystywana głównie w budownictwie.

Płyty OSB produkowane są jako płyty jedno- lub wielowarstwowe( najczęściej trzywarstwowe).
Płyta OSB jest powszechnie wykorzystywana jako zamiennik sklejki i desek w technologii lekkiego szkieletu drewnianego oraz jako poszycia ścian, podłóg i dachów. Wykonuje się też elementy kompozytowe, zastępujące belki drewniane. Element taki ma postać dwuteownika, którego środnik jest z płyty OSB, a główki z drewna klejonego.